Kategorie

Hodowla kotów

Ta kategoria opisuje podstawy teoretyczne hodowli kotów rasowych, od podstaw zakładania hodowli po bardziej złożone kwestie jak strategie hodowlane.
Zobacz wszystkie wpisy z kategorii „Hodowla kotów” (4).

Genetyka

Dział poświęcony pojęciom z zakresu podstaw genetyki, dziedziczenia cech, genetyki populacyjnej i ich praktycznemu zastosowaniu w planowaniu hodowli zwierząt.
Zobacz wszystkie wpisy z kategorii „Genetyka” (6).

Rozród

Kategoria przedstawia zagadnienia i problemy na jakie napotyka hodowca chcący rozmnażać swoje koty – od krycia po socjalizację kociąt.
Zobacz wszystkie wpisy z kategorii „Rozród” (7).

Zdrowie

Ta kategoria zawiera artykuły o treści związanej z ogólno rozumianym zdrowiem kotów, nie tylko tych mieszkających w hodowlach.
Zobacz wszystkie wpisy z kategorii „Zdrowie” (7).

Choroby dziedziczne

Poddział kategorii zdrowie. Opisy chorób o podłożu genetycznym, charakterystycznych dla określonych ras kotów.
Zobacz wszystkie wpisy z kategorii „Choroby dziedziczne” (5).

Wystawy

Tajniki kocich konkursów piękności.
Zobacz wszystkie wpisy z kategorii „Wystawy” (0).


Popularne słowa kluczowe:

allel amber choroba spichrzeniowa glikogenu chromosomy DNA dobór kotów dokarmianie kociąt FCV FeLV fenotyp FHV gen gen dominujący genotyp gen recesywny grupy krwi GSD IV herpeswirus izoerytroliza kaliciwirus kardiomiopatia karmy suche kolor bursztynowy konflikt serologiczny koty abisyńskie koty burmskie koty norweskie leśne koty perskie krzyżówka testowa linia hodowlana maine coon melanina mutacja panleukopenia postępujący zanik siatkówki PRA preparaty mlekozastępcze rdzeniowy zanik mięśni RNA selekcja stres struwity szczepienia układ moczowy zmienność mutacyjna